Thông báo V/v kiểm tra đối chiếu danh sách SV được hưởng miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016 -2017 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn