Thông báo Về việc giảm giá tiền thuê phòng ở KTX nhà A2