Danh sách cán bộ viên chức tham dự hội nghị giao ban quý IV/2017

Cập nhật lúc: 19:21 ngày 12/11/2017 | Lượt xem: 32

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ IV

TT

Họ và tên

Học hàm,
 học vị

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

 
 

1

Nguyễn Duy Cương

PGS.TS

Phòng Hành chính - TC

Hiệu trưởng

 

 

2

Trần Xuân Minh

PGS.TS

Phòng CT-HSSV

Phó Hiệu trưởng, TBM

 

 

3

Trần Minh Đức

PGS.TS

Phòng TT-PC

Phó Hiệu trưởng, VT

 

 

4

Vũ Ngọc Pi

PGS.TS

Phòng KHCN&HTQT

Phó Hiệu trưởng

 

 

5

Đoàn Quang Thiệu

TS

Phòng Kế hoạch - TC

Trưởng phòng

 

 

6

Phạm Khánh Luyện

ThS

Phòng Kế hoạch - TC

Phó TP, KTT

 

 

7

Nghiêm Văn Tiền

ĐH

Phòng Kế hoạch - TC

Tổ trưởng CĐ

 

 

8

Đặng Huy Bình

ĐH

Phòng Kế hoạch - TC

Bí thư LCĐ

 

 

9

Nguyễn Thị Kim Dung

ĐH

Phòng Kế hoạch - TC

Tổ phó CĐ

 

 

10

Nguyễn Khắc Tuân

TS

Phòng Hành chính - TC

Trưởng phòng, TBM

 

 

11

Phùng Thị Thu Hiền

ThS

Phòng Hành chính - TC

Phó TP

 

 

12

Nguyễn Thị Thu Hằng

ThS

Phòng Hành chính - TC

Phó TP

 

 

13

Nguyễn Thị Hương

ĐH

Phòng Hành chính - TC

Tổ phó CĐ

 

 

14

Nguyễn Ngọc Kiên

ThS

Phòng QT-PV 

Trưởng phòng

 

 

15

Nguyễn Thái Vĩnh

ThS

Phòng QT-PV 

Phó TP

 

 

16

Nguyễn Quang Thọ

ThS

Phòng QT-PV 

Phó trưởng phòng

 

 

17

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐH

Phòng QT-PV 

Phó CTCĐBP

 

 

18

Nguyễn Văn Lân

ĐH

Phòng QT-PV 

UVBCHCĐBP

 

 

19

Dương Văn Thanh

ĐH

Phòng QT-PV 

Phó CTHCCB

 

 

20

Ngô Như Khoa

PGS.TS

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

 

 

21

Đặng Danh Hoằng

TS

Phòng Đào tạo

Phó trưởng phòng

 

 

22

Vũ Lai Hoàng

TS

Phòng Đào tạo

Phó trưởng phòng

 

 

23

Nguyễn Đăng Hào

TS

Phòng Đào tạo

Phó trưởng phòng

 

 

24

Bùi Thị Biển

ĐH

Phòng Đào tạo

Tổ phó CĐ

 

 

25

Nguyễn Tiến Dũng

ThS

Phòng CT-HSSV

Trưởng phòng

 

 

26

Ngô Thị Hồng Ánh

ThS

Phòng CT-HSSV

Phó TP

 

 

27

Hoàng Trung Kiên

ThS

Phòng CT-HSSV

Phó TP

 

 

28

Lê Thị Đỗ Oanh

ThS

Phòng CT-HSSV

Tổ trưởng CĐ

 

 

29

Nguyễn Thị Thu Dung

ThS

Phòng CT-HSSV

Tổ phó CĐ

 

 

30

Lê Xuân Hưng

ThS

Trung tâm Dịch vụ TH

Giám đốc

 

 

31

Phạm Thị Hồng Hà

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

UVBCHCĐBP

 

 

32

Ngô Minh Quyết

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

Tổ trưởng

 

 

33

Trần Xuân Nam

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

Tổ trưởng

 

 

34

Phạm Huy Hiệp

CN

Trung tâm Dịch vụ TH

CTHCCB

 

 

35

Nguyễn Minh Đức

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

Tổ trưởng

 

 

36

Nguyễn Công Dương

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

UVBCHCĐBP

 

 

37

Ngô Văn Mạnh

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

Tổ trưởng

 

 

38

Giang Trung Kiên

ĐH

Trung tâm Dịch vụ TH

Phó BT liên chi

 

 

39

Phạm Thành Long

PGS.TS

Phòng KHCN&HTQT

Trưởng phòng, TBM

 

 

40

Nguyễn Thị Thanh Hà

TS

Phòng KHCN&HTQT

Phó TP, TBM

 

 

41

Đỗ Thị Tám

TS

Phòng KHCN&HTQT

Phó TP

 

 

42

Nguyễn Thị Duyên

ĐH

Phòng KHCN&HTQT

Tổ phó CĐ

 

 

43

Phạm Quang Hiếu

ThS

Trung tâm thông tin-TV

Giám đốc

 

 

44

Trần Lệ Thu

ĐH

Trung tâm thông tin-TV

Phó GĐ

 

 

45

Lê Thị Hương

ĐH

Trung tâm thông tin-TV

Tổ trưởng CĐ

 

 

46

La Thanh Thùy

ThS

Trung tâm thông tin-TV

Tổ phó CĐ

 

 

47

Phạm Thị Mai Yến

TS

Phòng TT-PC

Trưởng phòng, TBM

 

 

48

Nguyễn Minh Cường

ThS

Phòng TT-PC

Phó TP

 

 

49

Vũ Phương Lan

ĐH

Phòng TT-PC

Tổ phó CĐ

 

 

50

Nguyễn Bảo Ngọc

ThS

Trung tâm ĐTTNCXH

Giám đốc

 

 

51

Vương Thị Hiền

ThS

Trung tâm ĐTTNCXH

Tổ phó CĐ

 

 

52

Nguyễn Văn Tuấn

PGS.TS

Phòng KT&ĐBCLGD

CTHĐT, Trưởng phòng

 

 

53

Nguyễn Đức Tường

TS

Phòng KT&ĐBCLGD

Phó TP

 

 

54

Hoàng Diệu Linh

ĐH

Phòng KT&ĐBCLGD

Tổ trưởng CĐ

 

 

55

Nguyễn Tuấn Minh

TS

Trung tâm HTĐTQT

Giám đốc

 

 

56

Bùi Minh Phượng

ThS

Trung tâm HTĐTQT

Phó GĐ

 

 

57

Nguyễn Thị Bích Ngọc

ĐH

Trung tâm HTĐTQT

Tổ trưởng CĐ

 

 

58

Phạm Thị Thu Hằng

ThS

Khoa KHCB

Phó TK

 

 

59

Ngô Văn Giang

ThS

Khoa KHCB

Phó TK

 

 

60

Nguyễn Thị Phương

ThS

Khoa KHCB

PTBM

 

 

61

Vũ Hồng Quân

ThS

Khoa KHCB

Trưởng BM

 

 

62

Nguyễn Thị Minh Ngọc

ThS

Khoa KHCB

UVBCHCĐBP

 

 

63

Phạm Minh Tân

TS

Khoa KHCB

Trưởng khoa

 

 

64

Đồng Thị Linh

ThS

Khoa KHCB

Phó trưởng BM

 

 

65

Phạm Thị Ngọc Dung

ThS

Khoa KHCB

Trưởng BM

 

 

66

Trương Đức Huy

ThS

Khoa KHCB

Trưởng BM

 

 

67

Dương Văn Tân

ThS

Khoa KHCB

Phó TBM

 

 

68

Nguyễn Thị Phương Thảo

ThS

Khoa KHCB

Phó CTCĐBP

 

 

69

Vũ Thế Khiêm

ThS

Khoa KHCB

Bí thư LCĐ

 

 

70

Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS

Bộ môn LLCT

Trưởng BM, Tổ trưởng

 

 

71

Lương Thị Thuý Nga

ThS

Bộ môn LLCT

Tổ trưởng

 

 

72

Phạm Thị Cẩm Ly

ThS

Bộ môn LLCT

Tổ phó CĐ

 

 

73

Nguyễn Thị Vân

ThS

Bộ môn LLCT

Phó TBM, Tổ trưởng

 

 

74

Trương Vũ Long

ĐH

Bộ môn LLCT

Bí thư LCĐ

 

 

75

Dương Thị Nhẫn

TS

Bộ môn LLCT

Giảng viên

 

 

76

Vũ Quốc Đông

TS

Khoa Quốc tế

Giảng viên

 

 

77

Nguyễn Thị Quốc Dung

TS

Khoa Quốc tế

PCT PTCĐ, TBM

 

 

78

Lê Văn Nhất

ThS

Khoa Quốc tế

Phó TBM

 

 

79

Nguyễn Tiến Hưng

ThS

Khoa Quốc tế

Phó TK phụ trách khoa

 

 

80

Trần Quế Sơn

ThS

Khoa Quốc tế

Phó CTCĐBP

 

 

81

Nguyễn Minh Ý

TS

Khoa Quốc tế

Phó trưởng khoa

 

 

82

Hoàng Thị Thắm

ThS

Khoa Quốc tế

Phó trưởng khoa, TBM

 

 

83

Phùng Thị Thu Hà

TS

Khoa Quốc tế

UVBCHCĐBP

 

 

84

Hoàng Hương Ly

TS

Khoa Quốc tế

Chủ tịch CĐBP

 

 

85

Trần Thị Huê

ThS

Khoa Quốc tế

Trưởng bộ môn

 

 

86

Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS

Khoa Quốc tế

Phó TBM

 

 

87

Phạm Ngọc Duy

ThS

Khoa Quốc tế

Phó GĐ

 

 

88

Nguyễn Thu Hương

ThS

Khoa Quốc tế

UVBCHCĐBP

 

 

89

Nguyễn Thu Ngân

ThS

Khoa Quốc tế

Bí thư LCĐ

 

 

90

Lê Minh Thành

ThS

Khoa Quốc tế

Phó BT liên chi

 

 

91

Đỗ Trung Hải

TS

Khoa Điện

Trưởng khoa

 

 

92

Nguyễn Như Hiển

PGS.TS

Khoa Điện

Giảng viên

 

 

93

Dương Quốc Tuấn

ThS

Khoa Điện

Phó TBM

 

 

94

Nguyễn Thị Thanh Nga

TS

Khoa Điện

Trưởng BM

 

 

95

Đinh Văn Nghiệp

ThS

Khoa Điện

Phó TBM

 

 

96

Lâm Hùng Sơn

ThS

Khoa Điện

Chủ tịch CĐBP

 

 

97

Ngô Đức Minh

PGS.TS

Khoa Điện

Phó trưởng khoa

 

 

98

Vũ Văn Thắng

TS

Khoa Điện

Phó trưởng khoa

 

 

99

Đoàn Kim Tuấn

ThS

Khoa Điện

UVBCHCĐBP

 

 

100

Trương Tuấn Anh

TS

Khoa Điện

Phó TBM

 

 

101

Nguyễn Hiền Trung

TS

Khoa Điện

Trưởng BM

 

 

102

Lê Thị Thu Hà

TS

Khoa Điện

Trưởng bộ môn

 

 

103

Trần Thị Thanh Hải

ThS

Khoa Điện

Phó TBM

 

 

104

Đặng Ngọc Trung

ThS

Khoa Điện

Phó TBM

 

 

105

Nguyễn Quốc Hiệu

ThS

Khoa Điện

Phó TBM

 

 

106

Vũ Ngọc Kiên

TS

Khoa Điện

Trưởng bộ môn

 

 

107

Ngô Kiên Trung

TS

Khoa Điện

Giảng viên

 

 

108

Bùi Thị Hải Linh

TS

Khoa Điện

Giảng viên

 

 

109

Lê Thị Huyền Linh

TS

Khoa Điện

Giảng viên

 

 

110

Lại Khắc Lãi

PGS.TS

Khoa Điện

Giảng viên

 

 

111

Cao Xuân Tuyển

TS

Khoa Điện

Giảng viên

 

 

112

Trần Đức Quân

ThS

Khoa Điện

Phó BT đoàn trường

 

 

113

Nguyễn Thị Ngọc Dung

ThS

Khoa Điện

Phó CTCĐBP

 

 

114

Nguyễn Thị Thu Hường

ThS

Khoa Điện

UVBCHCĐT

 

 

115

Lê Thị Hoài Hương

ThS

Khoa Điện

UVBCHCĐBP

 

 

116

Nguyễn Thị Phương Chi

ĐH

Khoa Điện

Phó BT liên chi

 

 

117

Hoàng Vị

PGS.TS

Khoa Cơ khí

Trưởng khoa, TBM

 

 

118

Vũ Như Nguyệt

ThS

Khoa Cơ khí

Phó TBM

 

 

119

Ngô Minh Tuấn

ThS

Khoa Cơ khí

Phó TBM

 

 

120

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

ThS

Khoa Cơ khí

Phó TBM

 

 

121

Trần Thị Phương Thảo

ThS

Khoa Cơ khí

Phó TBM

 

 

122

Dương P. Tường Minh

TS

Khoa Cơ khí

Phó TK, TBM

 

 

123

Hồ Ký Thanh

TS

Khoa Cơ khí

Phó TK, TBM

 

 

124

Nguyễn Thanh Tú

ThS

Khoa Cơ khí

Phó TBM

 

 

125

Nguyễn Đình Mãn

PGS.TS

Khoa Cơ khí

Giảng viên

 

 

126

Trần Ngọc Giang

TS

Khoa Cơ khí

Giảng viên

 

 

127

Nguyễn Phương Vân

ThS

Khoa Cơ khí

UVBCHCĐBP

 

 

128

Nguyễn Thị Kim Chung

ThS

Khoa Cơ khí

UVBCHCĐBP

 

 

129

Đặng Anh Tuấn

ĐH

Khoa Cơ khí

Phó BT liên chi

 

 

130

Nguyễn Quang Hưng

ĐH

Khoa Cơ khí

UVBCH Đoàn trường

 

 

131

Lê Quang Duy

ĐH

Khoa KT Ô tô & MĐL

Phó BT liên chi

 

 

132

Đỗ Văn Quân

ThS

Khoa KT Ô tô & MĐL

Phó TBM

 

 

133

Nguyễn Trung Kiên

TS

Khoa KT Ô tô & MĐL

Phó TK

 

 

134

Lê Văn Quỳnh

TS

Khoa KT Ô tô & MĐL

TK, TBM

 

 

135

Lê Xuân Long

ThS

Khoa KT Ô tô & MĐL

Phó TK, TBM

 

 

136

Nguyễn Thị Hoa

ThS

Khoa KT Ô tô & MĐL

Phó TBM

 

 

137

Đỗ Tiến Dũng

TS

Khoa KT Ô tô & MĐL

Giảng viên

 

 

138

Đào Huy Du

TS

Khoa Điện tử

Trưởng Khoa, TBM

 

 

139

Nguyễn Phương Huy

TS

Khoa Điện tử

Phó TK, TBM

 

 

140

Nguyễn Thị Hải Ninh

ThS

Khoa Điện tử

UVBCHCĐBP

 

 

141

Bạch Văn Nam

ThS

Khoa Điện tử

Phó TBM

 

 

142

Ngô Phương Thanh

ThS

Khoa Điện tử

Phó TBM

 

 

143

Phan Thanh Hiền

ThS

Khoa Điện tử

Phó TBM

 

 

144

Trần Anh Thắng

ThS

Khoa Điện tử

Chủ tịch CĐBP

 

 

145

Nguyễn Tiến Duy

TS

Khoa Điện tử

Phó TK

 

 

146

Đỗ Duy Cốp

ThS

Khoa Điện tử

Phó TBM

 

 

147

Nguyễn Văn Huy

TS

Khoa Điện tử

TBM

 

 

148

Lê Thị Thu Thủy

ThS

Khoa Điện tử

Phó TBM

 

 

149

Nguyễn Thị Ngoan

ThS

Khoa Điện tử

UVBCHCĐBP

 

 

150

Ngô Văn An

ThS

Khoa Điện tử

Bí thư LCĐ

 

 

151

Nguyễn Văn Chí

ThS

Khoa Điện tử

Phó BT liên chi

 

 

152

Trần Thị Thu Huyền

ThS

Khoa Kinh tế CN

Phó TBM

 

 

153

Ngô Thúy Hà

ThS

Khoa Kinh tế CN

Phó TK, Phó TBM

 

 

154

Nguyễn Thị Kim Huyền

ThS

Khoa Kinh tế CN

Phó TBM

 

 

155

Bùi Thị Xiêm

ThS

Khoa Kinh tế CN

UVBCHCĐBP

 

 

156

Phan Thị Thanh Tâm

ThS

Khoa Kinh tế CN

Bí thư LCĐ

 

 

157

Đặng Ngọc Huyền Trang

ThS

Khoa Kinh tế CN

Phó BT liên chi

 

 

158

Dương Thế Hùng

TS

Khoa XD&MT

Trưởng khoa

 

 

159

Ngô Thị Thu Huyền

ThS

Khoa XD&MT

Phó CTCĐBP

 

 

160

Nguyễn Tiến Đức

ThS

Khoa XD&MT

Phó TBM

 

 

161

Hàn Thị Thuý Hằng

ThS

Khoa XD&MT

Phó trưởng khoa

 

 

162

Lại Ngọc Hùng

ThS

Khoa XD&MT

Phó TBM

 

 

163

Nguyễn Thị Thuý Hiên

TS

Khoa XD&MT

Trưởng BM

 

 

164

Phạm Hương Quỳnh

TS

Khoa XD&MT

Phó trưởng khoa

 

 

165

Vi Thị Mai Hương

ThS

Khoa XD&MT

Phó TBM

 

 

166

Nguyễn Thanh Thủy

ThS

Khoa XD&MT

Chủ tịch CĐBP

 

 

167

Nguyễn Thúy An

ThS

Khoa XD&MT

UVBCHCĐBP

 

 

168

Nguyễn Văn Luân

ThS

Khoa XD&MT

Bí thư LCĐ

 

 

169

Nguyễn Thị Mai Hương

TS

Khoa Sư phạm KT

Trưởng khoa

 

 

170

Trương Thị Thu Hương

TS

Khoa Sư phạm KT

Phó trưởng khoa

 

 

171

Lê Thị Quỳnh Trang

TS

Khoa Sư phạm KT

Trưởng bộ môn

 

 

172

Trần Thị Vân Anh

ThS

Khoa Sư phạm KT

Trưởng bộ môn

 

 

173

Dương Trọng Đại

ThS

Khoa Sư phạm KT

Phó Trưởng khoa

 

 

174

Lý Việt Anh

ThS

Khoa Sư phạm KT

Trưởng bộ môn

 

 

175

Nguyễn Thị Mai Hương

TS

Khoa Sư phạm KT

Phó TBM

 

 

176

Lại Thị Thanh Hoa

ThS

Khoa Sư phạm KT

Tổ phó CĐBP

 

 

177

Lê Thị Thúy Ngân

ĐH

Khoa Sư phạm KT

Phó BT liên chi

 

 

178

Trần Thanh Hoàng

ThS

Trung tâm Thực nghiệm

Phó GĐ

 

 

179

Đinh Quang Ninh

ThS

Trung tâm Thực nghiệm

Giám đốc

 

 

180

Trần Huy Điệp

ThS

Trung tâm Thực nghiệm

Phó GĐ

 

 

181

Nguyễn Đỗ Hà

ThS

Trung tâm Thực nghiệm

Phó CTCĐBP

 

 

182

Vũ Thị Kim Hạnh

ThS

Trung tâm Thực nghiệm

UVBCHCĐBP

 

 

183

Nguyễn Văn Chí

TS

Viện NCCNC

Phó VT, TBM

 

 

184

Trần Anh Đức

ThS

Viện NCCNC

UVBCHCĐT

 

 

185

Trương Quốc Bảo

ThS

Viện NCCNC

Tổ trưởng CĐ

 

 

Ấn định danh sách: 185 người