Thông báo Về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với SV trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018