Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Xuân Hưng