Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ đợt 2, năm 2017