Thông báo Tổ chức Hội nghị tuyên truyền Pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm học 2019 - 2020