Thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp

Cập nhật lúc: 08:09 ngày 27/02/2014 | Lượt xem: 1488

Đính kèm: