Thông báo kết quả xét sinh viên không trúng tuyển NV1 vào học ngành khác của trường