Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp