Tb v/v khám sức khỏe cho sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp các đợt 2, 3 năm 2018