Sứ mạng, Chiến lược

Cập nhật lúc: 16:25 ngày 16/04/2011 | Lượt xem: 4979

Sứ mạng- Tầm nhìn

Đào tạo nguồn nhân lực đại học, Sau đại học, từng bước đạt chuẩn Quốc tế đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp cận phương thức nghiên cứu khoa học của các nước phát triển; nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo và phát triển sản phẩm phục vụ trực tiếp doanh nghiệp và xã hội. Tiếp thu văn hóa tiên tiến đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đến năm 2020, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cơ bản trở thành trường Đại học trọng điểm phát triển đào tạo các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo quốc tế và Sau đại học đồng thời gắn nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp để đến năm 2030 trở thành địa chỉ phát triển sản phẩm tin cậy của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu phát triển

Tập trung đầu tư nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ của giảng viên là chìa khóa của sự phát triển bền vững.

Xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến và chuyên nghiệp cho người học. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp người học có đủ năng lực áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để vận dụng sáng tạo và giải quyết các yêu cầu của thực tiễn.

Tin cũ hơn