Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2017 Thiết kế mô hình hệ thống hệ thống khởi động động cơ đốt trong Lê Huy Chương; MSSV:K145510205015; Lớp: K2. CNOT.01 Đề tài sinh viên SV2017-94
2 2017 Nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu vi sai đến tính ổn định chuyển động của ô tô Lê Nho Đô; MSSV:K135520103305; Lớp: K49CDL.01 Đề tài sinh viên SV2017-96
3 2017 Nghiên cứu, tính toán tải trọng động tác dụng lên hệ thống truyền lực khi khởi hành ô tô tại chỗ. Nguyễn Văn Bắc, MSSV: K135520103297; Lớp: K49CDL.01 Đề tài sinh viên SV2017-97
4 2017 Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối đến quá trình xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính. Dương Thị Thùy Linh MSSV: K135520320040 Đề tài sinh viên SV2017-98
5 2017 Nghiên cứu, đánh giá chất lượng than hoạt tính làm từ gỗ bạch đàn, gỗ sọ dừa của Công ty Tam Đỉnh –Phú Yên Nguyễn Thị Giang - K135520320014 - Lớp: K49KTM.01 Đề tài sinh viên SV2017-99
6 2017 Nghiên cứu thiết lập bảng tính cột bê tông cốt thép lệch tâm xiên Hà Duy Lâm Phương , lớp: k49.kxc.021, MSSV:K135580201150 Đàm Văn Đức, lớp k49 kxc.01, MSSV: K135580201108. Đề tài sinh viên SV2017-100
7 2017 Ứng dụng phần mềm ETABS thiết kế kết cấu bê tông cốt cứng BÙI VĂN TUYÊN , MSSV:K135580201178. HÀ VĂN TRƯỜNG, MSSV:125580205051. Đề tài sinh viên SV2017-101
8 2017 Nghiên cứu về mối liên hệ giữa kết cấu và hình thức kiến trúc trong thiết kế xây dựng. Phan Văn Đông – lớp K49KXC01. MSSV: K135580201104 Đề tài sinh viên SV2017-103
9 2017 Nghiên cứu về sử dụng thang máy lộ thiên trong công trình kiến trúc Nguyễn Quang Anh - Lớp K50 KXC01. MSSV: K145580201004 Đề tài sinh viên SV2017-104
10 2017 Nghiên cứu phương pháp phần tử hữu hạn phân tích ổn định hệ thanh phẳng sử dụng thuật toán lặp Newton Raphson. Nguyễn Thị Hà – lớp K49KXC01. MSSV: K135580201069 Đề tài sinh viên SV2017-105
11 2017 Xây dựng quy trình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Nguyễn Minh Tiến, lớp K49KXC02 MSSV: K135580201095 Đề tài sinh viên SV2017-108
12 2017 Nghiên cứu khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác thiết kế móng nhà cao tầng trên địa bàn Phường Hoàng Văn Thụ Lê Duy Hoài – lớp K50KXC01. MSSV: K145580201018 Đề tài sinh viên SV2017-109
13 2017 Đất yếu và một số công nghệ tiên tiến trong xử lý nền đất yếu. Ngô Đức Nam – lớp K49KXC02. MSSV: K135580201086 Đề tài sinh viên SV2017-110
14 2017 Giải pháp cấp nước cho công trình cao tầng. Trần Thị Vân Anh – lớp K50KXC01. MSSV: K145580201003 Đề tài sinh viên SV2017-112
15 2017 Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ bằng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang. Dương Anh Tuấn – lớp K49KTM. MSSV: K135520320077 Đề tài sinh viên SV2017-114
16 2017 Nghiên cứu khả năng xử lý nước trong bể nuôi cá bằng cây rau ngổ dại ở quy mô phòng thí nghiệm Hoàng Thị Mai, MSSV: K145520320100 Đề tài sinh viên SV2017-115
17 2017 Ứng dụng thử nghiệm mô hình giun quế xử lý rác thải hữu cơ tại ký túc xá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Lường Thị Anh MSSV: K145520320100 Đề tài sinh viên SV2017-116
18 2017 Nghiên cứu triển khai thiết kế và chế tạo hệ thống gia tốc – rung tách nước ứng dụng trong xử lý bùn rửa quặng tại Chi nhánh tuyển Tằng Loỏng - Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam PGS.TS Hoàng Vị Đề tài cấp Cơ sở T2017-01
19 2017 Cơ tính của tấm và ống nano ThS. Nguyễn Văn Trang Đề tài cấp Cơ sở T2017-B01
20 2017 Mô phỏng ứng xử cơ học khi cắt kim loại TS. Trần Ngọc Giang Đề tài cấp Cơ sở T2017-B02
21 2017 Nghiên cứu đo lực cắt khi mài lỗ ThS. Trần Thị Phương Thảo Đề tài cấp Cơ sở T2017-B03
22 2017 Xác định tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp khai triển và bộ truyền xích. ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm Đề tài cấp Cơ sở T2017-B04
23 2017 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số quá trình đến đường kính thay đá tối ưu khi mài lỗ ThS. Lê Xuân Hưng Đề tài cấp Cơ sở T2017-B05
24 2017 Một phương pháp điều khiển cho hệ phi tuyến sử dụng bộ điều khiển Sliding Mode kết hợp với mạng Neural RBF TS. Lê Thị Huyền Linh Đề tài cấp Cơ sở T2017-B06
25 2017 Nghiên cứu xây dựng mô hình qui hoạch xác suất và chương trình tính toán xét đến các thông số ngẫu nhiên của LĐPP TS. Vũ Văn Thắng Đề tài cấp Cơ sở T2017-B07
26 2017 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển phi tuyến cho động cơ tuyến tính đồng bộ kích thích vĩnh cữu ThS. Nguyễn Hồng Quang Đề tài cấp Cơ sở T2017-B08
27 2017 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi bền vững cho hệ nhiều vào nhiều ra ThS. Đinh Văn Nghiệp Đề tài cấp Cơ sở T2017-B09
28 2017 Xây mô hình thực nghiệm mô phỏng lưới điện thực tế bằng phần mềm ETAP PGS.TS Ngô Đức Minh Đề tài cấp Cơ sở T2017-B10
29 2017 Nghiên cứu, thiết kế mạng điện đa chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho các thiết bị quan trọng TS. Nguyễn Minh Ý Đề tài cấp Cơ sở T2017-B11
30 2017 Ước lượng miền hấp dẫn của Hệ động lực dựa vào việc xây dựng các hàm Lyapunov liên tục, affine từng mảnh. ThS. Đinh Văn Tiệp Đề tài cấp Cơ sở T2017-B12