Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2018 Nghiên cứu tối ưu hóaquá trình mài phẳng Lê Xuân Hưng Đề tài cấp Cơ sở T2018-B12
2 2018 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình cắt dây tia lửa điện lỗ dạng rãnh then Đỗ Thị Tám Đề tài cấp Cơ sở T2018-B13
3 2018 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quá trình xung định hình ngược Đỗ Thị Tám Đề tài cấp Cơ sở T2018-B14
4 2018 Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình gia công mài tròn ngoài Hoàng Xuân Tứ Đề tài cấp Cơ sở T2018-B15
5 2018 Phân phối tối ưu tỉ số truyền cho hệ dẫn động cơ khí sử dụng hộp giảm tốc trục vít và bộ truyền ngoài Vũ Ngọc Pi Đề tài cấp Cơ sở T2018-B16
6 2018 Thiết kế tối ưu hệ dẫn động cơ khí sử dụng hộp giảm tốc bánh răng trụ nhiều cấp và bộ truyền ngoài Vũ Ngọc Pi Đề tài cấp Cơ sở T2018-B17
7 2018 Giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế ở Việt Nam ThS. Ngô Thị Hồng Ánh Đề tài cấp Cơ sở T2018-B18
8 2018 Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp năm 2017: Thuận lợi, khó khăn khi áp dụng vào hệ thống kế toán các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền Đề tài cấp Cơ sở T2018-B19
9 2018 Tác động của văn hóa ứng xử nội bộ đến quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Đề tài cấp Cơ sở T2018-B20
10 2018 Nghiên cứu xác định tỉ số truyền tối ưu của hệ dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng côn trụ 2 cấp và bộ truyền ngoài. TS. Nguyễn Khắc Tuân Đề tài cấp Cơ sở T2018-B21
11 2018 Phân phối tối ưu tỉ số truyền cho hệ dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng cấp nhanh phân đôi và bộ truyền ngoài. TS. Nguyễn Khắc Tuân Đề tài cấp Cơ sở T2018-B22
12 2018 Nghiên cứu ảnh hệ thống treo thủy khí xe ô tô đến độ êm dịu chuyển động của xe ThS. Lê Xuân Long Đề tài cấp Cơ sở T2018-B23
13 2018 Điều khiển hệ thống treo động cơ xe du lịch ThS. Hoàng Anh Tấn Đề tài cấp Cơ sở T2018-B24
14 2018 Điều khiển hệ thống đệm cách dao động xe lu rung bánh đơn TS. Lê Văn Quỳnh Đề tài cấp Cơ sở T2018-B25
15 2018 Phân tích độ êm dịu xe ô tô điện sử dụng mô hình dao động với hai nguồn kích thích TS. Lê Văn Quỳnh Đề tài cấp Cơ sở T2018-B26
16 2018 Phân tích dao động phi tuyến của một số hệ kỹ thuật bằng phương pháp trung bình có trọng số ThS. Đặng Văn Hiếu Đề tài cấp Cơ sở T2018-B27
17 2018 Phân tích dao động phi tuyến của Dầm Micro và MEMS ThS. Đặng Văn Hiếu Đề tài cấp Cơ sở T2018-B28
18 2018 Phân tích hiệu quả hệ thống thủy lực điều khiển cơ cấu chấp hành máy xúc một gầu KS. Vũ Thị Hiền Đề tài cấp Cơ sở T2018-B29
19 2018 Nghiên cứu dao động liên kết giữa hệ thống truyền lực và hệ thống treo trên ô tô. ThS. Vũ Văn Hải Đề tài cấp Cơ sở T2018-B30
20 2018 Xác định chế độ công nghệ sửa đá hợp lý khi mài định hình bằng đá mài kim cương trên máy phay CNC Nguyễn Văn Tùng Đề tài cấp Cơ sở T2018-B31
21 2018 Nghiên cứu mòn của điện cực khi xung định hình ngược thép dụng cụ với dung dịch điện môi có trộn bột Nguyễn Thái Vĩnh Đề tài cấp Cơ sở T2018-B32
22 2018 Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất điện của vật liệu gốm áp điện không chì Bi0.5-xLax(Na0,82K0,18)0.5TiO3 dưới tác động của điện trường E nhỏ Vũ Lai Hoàng Đề tài cấp Cơ sở T2018-B33
23 2018 Ứng dụng chế phẩm sinh học trong thiết kế đệm lót sinh học và xử lý mùi trong chăn nuôi Vũ Thị Thùy Trang Đề tài cấp Cơ sở T2018-B34
24 2018 Nghiên cứu, xác định bề dày lớp giữ nhiệt trong lò sấy TS. Đào Huy Du Đề tài cấp Cơ sở T2018-B35
25 2018 Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Particle Filter trong bài toán giám sát vật thể chuyển động TS. Nguyễn Phương Huy Đề tài cấp Cơ sở T2018-B36
26 2018 Nghiên cứu điều khiển điện áp lưới điện phân phối với nguồn điện phân tán ứng dụng tại thành phố Thái Nguyên TS. Nguyễn Minh Ý Đề tài cấp Cơ sở T2018-B37
27 2018 Nghiên cứu bài toán ước lượng thông số hệ động học phi tuyến TS. Vũ Quốc Đông Đề tài cấp Cơ sở T2018-B38
28 2018 Nghiên cứu khai thác sự tương quan của dữ liệu cảm biến trong mạng cảm biến không dây TS. Nguyễn Tuấn Minh Đề tài cấp Cơ sở T2018-B39
29 2018 Nghiên cứu và phát triển các thuật toán mới cho truyền tải điện không dây TS. Nguyễn Tuấn Minh Đề tài cấp Cơ sở T2018-B40
30 2018 Investigating factors affecting the reading comprehension of first – year AP students at Thai Nguyen University of Technology Hoàng Thị Thu Đề tài cấp Cơ sở T2018-B42