• Thiết kế bàn thí nghiệm sử dụng rơle kỹ thuật số bảo vệ quá dòng điện phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên khoa Điện trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

  • Chủ nhiệm
    : TS. Trương Tuấn Anh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-ĐH07

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác