• Xác định chế độ xung tối ưu khi xung tia lửa điện bề mặt trụ nhôm hợp kim bằng điện cực đồng

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Nguyễn Thái Vĩnh
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B90

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác