• Rèn luyện kỹ năng vận dụng các kiến thức toán học cho sinh viên trường ĐH KTCN thông qua giảng dạy học phần giải tích 1

  • Chủ nhiệm
    : ThS. Phan Thị Vân Huyền
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

T2020-B22

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác