• Thiết kế bộ điều khiển cửa cổng 02 cánh tự động dùng cho các gia đình

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thùy Dương MSSV: K175520207009
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-58

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác