• Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nâng hạ tự động lò hồ quang trong dây chuyền sản xuất photpho

  • Chủ nhiệm
    : Trần Thiện Dũng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác