• Thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhiệt cắt khi mài phẳng

  • Chủ nhiệm
    : Ths. Lưu Anh Tùng
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác