• Mô phỏng ứng xử cơ học của một số kết cấu na nô có cấu trúc tương tự graphene.

  • Chủ nhiệm
    : Ths. Nguyễn Văn Trang
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2016

Tóm tắt

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác