Quyết định vv ban hành Quy định công tác thi, kiểm tra và đánh giá học phần các hệ đào tạo đại học chính quy, chính quy liên thông tại trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

Cập nhật lúc: 15:02 ngày 20/09/2018 | Lượt xem: 327