Thông báo V/v kiểm tra đối chiếu danh sách SV được hưởng trợ cấp Xã hội học kỳ 2 năm học 2016 -2017 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

Cập nhật lúc: 15:57 ngày 03/03/2017 | Lượt xem: 19