SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

1. Trường dẫn đầu khối không chuyên cả nước về trình độ tiếng Anh của giảng viên và sinh viên

- 95% giảng viên đạt Toefl-ITP 450 trở lên trong đó 62% đạt Toefl-ITP 500 trở lên.

- Từ tháng 4/2015 đến nay 2827 sinh viên đạt Toefl-ITP400 đến Toefl-ITP620.

- Chỉ trong 4 năm vừa qua 428 lượt giảng viên, cán bộ viên chức ra nước ngoài công tác, học tập trong đó có 100 lượt giảng viên sang Hoa Kỳ tập huấn và học tiếng Anh.

2. Chương trình và tổ chức đào tạo Hội nhập quốc tế

- 05 chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh:  Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh doanh Quốc tế.

- Tất cả 26 chương trình đào tạo Hệ đại học đều tham khảo các chương trình đào tạo của Hoa Kỳ, sử dụng 70% giáo trình bằng tiếng Anh của Hoa Kỳ trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học.

3. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện qua các câu lạc bộ theo tinh thần “Kỹ sư Việt Nam phải tạo ra được công nghệ của người Việt Nam”.

- ĐTN tổ chức hơn 20 câu lạc bộ với hơn 1000 thành viên nòng cốt nhằm đưa sinh viên tham gia các hoạt động tập thể.

4. Cơ sở vật chất

- Giảng đường, phòng thí nghiệm, khuôn viên, ký túc xá, dịch vụ hiện đại và tiện ích theo nguyên tắc phục vụ người học tối đa.

- Ký túc xá khép kín với hơn 3000 chỗ ở cho sinh viên.

Hãy lựa chọn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là điểm

khởi đầu khác biệt cho tương lai của các em./.

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VUI LÒNG GHÉ THĂM:

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

16:36 - 15/01/2014 - Lượt xem:18074

Website: http://ritl.tnut.edu.vn/

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo quyết định số 93 /QĐ-TCCB (Thái Nguyên, ngày 09/02/2006) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến lược, định hướng phát triển, tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý khoa học:

- Quản lý đề tài NCKH các cấp.

- Tổng hợp khối lượng NCKH và thẩm định sáng kiến cải tiến của CBVC và giảng viên.

- Tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên và các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài.

2.2. Chuyển giao công nghệ:

- Chuyển giao các kết quả NCKH ra thực tiễn.

- Tổ chức giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học mới.

2.3. Hợp tác quốc tế:

- Làm thủ tục cho các đoàn vào,  đoàn ra.

- Quản lý hành chính các đoàn khách quốc tế trong thời gian lưu lại trường.

- Tư vấn ban đầu cho lưu học sinh.

- Chuẩn bị đề án, văn bản hợp tác với nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị khác trong việc quản lý Lưu học sinh.

3. Nhiệm vụ chi tiết

3.1. Quản lý khoa học

 1. Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
 2. Xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học của trường;
 3. Tổng hợp khối lượng NCKH và sáng kiến cải tiến của CBVC và giảng viên;
 4. Quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
 5. Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo, đề nghị khen thưởng về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định;
 6. Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 7. Tổ chức đánh giá  trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thẩm định các tài liệu biên dịch từ tiếng nước ngoài dung làm bài giảng, giáo trình tham khảo cho giảng viên.
 8. Quản lý nội dung trang thông tin khoa học công nghệ trên website của trường và lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường;
 9. Số hóa các công bố khoa học trong toàn trường từ trước đến nay.

3.2. Chuyển giao công nghệ

 1. Tổ chức chuyển giao các kết quả NCKH ra thực tiễn;
 2. Đề xuất tham gia các dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ;
 3. Tổ chức giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu khoa học mới cho cán bộ, giáo viên của trường;
 4. Tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề;
 5. Phối hợp tham gia và tăng cường hợp tác trong NCKH với các đơn vị khác ở trong và ngoài nước.

3.3. Hợp tác quốc tế

 1. Thực hiện các thủ tục cho các đoàn khách quốc tế đến trường và các đoàn của trường đi công tác nước ngoài;
 2. Quản lý hành chính các đoàn khách quốc tế trong thời gian lưu lại trường.
 3. Phát triển quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học;
 4. Xây dựng các đề án, văn bản chương trình hợp tác, liên kết; tham gia triển khai các dự án hợp tác quốc tế;
 5. Tư vấn ban đầu và làm thủ tục tạm trú cho Lưu học sinh; Phối hợp với các đơn vị khác trong việc quản lý Lưu học sinh;
 6. Đầu mối tiếp xúc với đối tác nước ngoài, chuẩn bị các nội dung văn bản hợp tác; tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác; quản lý tài liệu, văn bản thỏa thuận quốc tế; đưa đón khách quốc tế;
 7. Đầu mối liên hệ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế;
 8. Giúp đỡ, tư vấn cán bộ giáo viên công bố khoa học quốc tế;
 9. Dịch các văn bằng, tài liệu do trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài ra tiếng Việt, phục vụ công tác đối ngoại của cán bộ, giáo viên và của nhà trường;
 10. Biên tập nội dung website tiếng Anh của trường;

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do nhà trường phân công.