SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

1. Trường dẫn đầu khối không chuyên cả nước về trình độ tiếng Anh của giảng viên và sinh viên

- 95% giảng viên đạt Toefl-ITP 450 trở lên trong đó 62% đạt Toefl-ITP 500 trở lên.

- Từ tháng 4/2015 đến nay 2827 sinh viên đạt Toefl-ITP400 đến Toefl-ITP620.

- Chỉ trong 4 năm vừa qua 428 lượt giảng viên, cán bộ viên chức ra nước ngoài công tác, học tập trong đó có 100 lượt giảng viên sang Hoa Kỳ tập huấn và học tiếng Anh.

2. Chương trình và tổ chức đào tạo Hội nhập quốc tế

- 05 chương trình đào tạo giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh:  Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ thông tin, Kinh doanh Quốc tế.

- Tất cả 26 chương trình đào tạo Hệ đại học đều tham khảo các chương trình đào tạo của Hoa Kỳ, sử dụng 70% giáo trình bằng tiếng Anh của Hoa Kỳ trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học.

3. Nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện qua các câu lạc bộ theo tinh thần “Kỹ sư Việt Nam phải tạo ra được công nghệ của người Việt Nam”.

- ĐTN tổ chức hơn 20 câu lạc bộ với hơn 1000 thành viên nòng cốt nhằm đưa sinh viên tham gia các hoạt động tập thể.

4. Cơ sở vật chất

- Giảng đường, phòng thí nghiệm, khuôn viên, ký túc xá, dịch vụ hiện đại và tiện ích theo nguyên tắc phục vụ người học tối đa.

- Ký túc xá khép kín với hơn 3000 chỗ ở cho sinh viên.

Hãy lựa chọn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên là điểm

khởi đầu khác biệt cho tương lai của các em./.

 

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VUI LÒNG GHÉ THĂM:

Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện

16:28 - 15/01/2014 - Lượt xem:19855

Phòng Công nghệ Thông tin và Thư viện được thành lập theo quyết định số 1103 /QĐ-ĐHTN (Thái Nguyên,  ngày 9/12/2008) của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Chức năng

Phòng Công nghệ Thông tin và Thư viện là cơ quan tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu về CNTT và TV của nhà trường, tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược phát triển CNTT và hệ thống TV của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiêm vụ về CNTT

- Ứng dụng và phát triển CNTT vào các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý hệ thống CNTT của nhà trường

- Quản trị Website của nhà trường.

2.2. Công tác thư viện

- Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường

- Phục vụ công tác in ấn và mượn trả sách, tài liệu học tập nghiên cứu.

Nhiệm vụ chi tiết

1. Nhiệm vụ về CNTT

1.1.Ứng dụng và phát triển CNTT vào các hoạt động của nhà trường

+       Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển CNTT của nhà trường.

+       Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT sau khi được phê duyệt.

1.2.Quản lý hệ thống CNTT của nhà trường

+       Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của nhà trường (hệ thống máy chủ, hạ tầng hệ thống mạng).

+       Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Intranet/Internet của nhà trường, cung cấp các dịch vụ thông tin – tư liệu điện tử.

1.3.Quản trị Website của nhà trường.

1.4.Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị của nhà trường trong khai thác ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý;

2. Công tác thư viện

2.1.Tổ chức và quản lý tốt hoạt động thư viện nhằm phục vụ có hiệu quả cho việc khai thác và sử dụng thông tin – tư liệu của cán bộ và sinh viên.

+       Quản lý, phát triển các nguồn học liệu cho nhà trường

+       Tổ chức, vận hành hoạt động mượn trả sách của thư viện.

2.2.Phục vụ công tác in ấn giáo trình bài giảng và các ấn phẩm khác.

2.3.Giữ mối quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các cơ quan trong Đại học, Thư viện các trường Đại học và Trung tâm học liệu của ĐHTN.

3. Mối liên hệ với các đơn vị khác

3.1. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị của nhà trường trong khai thác ứng dụng CNTT, TV phục vụ công tác quản lý.

3.2. Phối hợp cùng phòng QTPV trong:

+       Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT sau khi được phê duyệt.

+       Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của nhà trường.

3.3. Phối hợp cùng các phòng Đào tạo, CTSV, TT – KT&ĐBCLGD, … trao đổi dữ liệu, thông tin trong công tác triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động chức năng của các đơn vị.

4. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của Nhà trường.