TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
1 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng 1984, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2008, ĐH Twent, Hà Lan Thành thạo tiếng Anh
2 TS. Nguyễn Minh Ý Phó giám đốc 2006, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2009, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, Việt Nam 2013, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc Thành thạo tiếng Anh, TOEFL-IBT 81
3 ThS. Mạc Duy Hưng 2004, Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Tver – LB Nga 2009, ĐH Louzon Philippn TOEFL-ITP 467

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa