PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
1 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng 1984, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2008, ĐH Twent, Hà Lan Thành thạo tiếng Anh
2 TS. Nguyễn Khắc Tuân Trưởng phòng 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2003, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Tổng hợp Kĩ thuật Matxcova- Liên Bang Nga TOEFL-ITP 490; Thành thạo tiếng Nga
3 ThS. Phùng Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng 2005, Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông, ĐH Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 510
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng 2005, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam TOEFL-ITP 537
5 CN. Nguyễn Thị Minh Phượng 2014, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – ĐHTN, Việt Nam TOEFL ITP 393 IC3
6 KS. Ngô Thị Ánh Tuyết 2008, Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam TOEFL-ITP 407 IC3
7 CN. Nguyễn Kim Dung 2007, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 437 IC3
8 CN. Văn Thị Lý 2010, Đại học sư phạm Huế, Việt Nam TOEFL-ITP 407 IC3
9 CN. Nguyễn Thị Linh 1999, Đại học Thương Mại, Việt Nam
10 KS. Nguyễn Thị Hải Huyền 2011,  Học viện Kỹ thuật Quân sự, Việt Nam TOEFL-ITP 410 IC3
11 KS. Nguyễn Hồng Minh 2007, Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam IC3
12 CN. Phạm Thu Trang 2008, Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam TOEFL-ITP 417
13 KS. Ngô Thùy Linh 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
14 CN. Nguyễn Thị Hương 2005,  ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 397
15 Trần Thị Vân 2007, Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật TOEFL-ITP 390
16 Phùng Ngọc Lâm
17 Tạ Minh Trường
18 Ngô Minh Toàn

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa