LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

Bộ môn Lý luận chính trị

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng bộ môn 2005, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam TOEFL-ITP 470 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 ThS. Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng Bộ môn 2006, Đại học KHXH&NV ĐH QGHN, Việt Nam 2010, ĐH KHXH&NV ĐH QGHN, Việt Nam TOEFL ITP 473