Lịch công tác tuần

81. Lịch tuần từ 09/11/2020 đến 15/11/2020

82. Lịch tuần từ 02/11/2020 đến 08/11/2020

83. Lịch tuần từ 26/10/2020 đến 01/11/2020

84. Lịch tuần từ 19/10/2020 đến 25/10/2020

85. Lịch tuần từ 12/10/2020 đến 18/10/2020

86. Lịch tuần từ 05/10/2020 đến 11/10/2020

87. Lịch tuần từ 28/9/2020 đến 04/10/2020

88. Lịch tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

89. Lịch tuần từ 14/9/2020 đến 20/9/2020

90. Lịch tuần từ 07/9/2020 đến 13/9/2020