Lịch công tác tuần

61. Lịch tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

62. Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

63. Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

64. Lịch tuần từ 06/9/2021 đến 12/9/2021

65. Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 05/9/2021

66. Lịch tuần từ 23/8/2021 đến 29/8/2021

67. Lịch tuần từ 16/8/2021 đến 22/8/2021

68. Lịch tuần từ 9/8/2021 đến 15/8/2021

69. Lịch tuần từ 2/8/2021 đến 8/8/2021

70. Lịch tuần từ 26/7/2021 đến 01/8/2021