Lịch công tác tuần

51. Lịch tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

52. Lịch tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

53. Lịch tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017

54. Lịch tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

55. Lịch tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

56. Lịch tuần từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

57. Lịch tuần từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

58. Lịch tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017

59. Lịch tuần từ 15/10/2017 đến 22/10/2017

60. Lịch tuần từ 09/10/2017 đến 15/10/2017