Lịch công tác tuần

41. Lịch tuần từ 16/8/2021 đến 22/8/2021

42. Lịch tuần từ 9/8/2021 đến 15/8/2021

43. Lịch tuần từ 2/8/2021 đến 8/8/2021

44. Lịch tuần từ 26/7/2021 đến 01/8/2021

45. Lịch tuần từ 19/7/2021 đến 25/7/2021

46. Lịch tuần từ 12/7/2021 đến 18/7/2021

47. Lịch tuần từ 05/07/2021 đến 11/07/2021

48. Lịch tuần từ 28/6/2021 đến 4/7/2021

49. Lịch tuần từ 21/6/2021 đến 27/6/2021

50. Lịch tuần từ 14/6/2021 đến 20/6/2021