Lịch công tác tuần

31. Lịch tuần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

32. Lịch tuần từ 18/10/2021 đến 24/10/2021

33. Lịch tuần từ 11/10/2021 đến 17/10/2021

34. Lịch tuần từ 04/10/2021 đến 10/10/2021

35. Lịch tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

36. Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

37. Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

38. Lịch tuần từ 06/9/2021 đến 12/9/2021

39. Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 05/9/2021

40. Lịch tuần từ 23/8/2021 đến 29/8/2021