Lịch công tác tuần

31. Lịch tuần từ 06/8/2018 đến 12/8/2018

32. Lịch tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018

33. Lịch tuần từ 23/7/2018 đến 29/7/2018

34. Lịch tuần từ 16/7/2018 đến 22/7/2018

35. Lịch tuần từ 09/7/2018 đến 15/7/2018

36. Lịch tuần từ 02/7/2018 đến 08/7/2018

37. Lịch tuần từ 25/6/2018 đến 01/7/2018

38. Lịch tuần từ 18/6/2018 đến 24/6/2018

39. Lịch tuần từ 11/6/2018 đến 17/6/2018

40. Lịch tuần từ 04/6/2018 đến 10/6/2018