Lịch công tác tuần

21. Lịch tuần từ 23/7/2018 đến 29/7/2018

22. Lịch tuần từ 16/7/2018 đến 22/7/2018

23. Lịch tuần từ 09/7/2018 đến 15/7/2018

24. Lịch tuần từ 02/7/2018 đến 08/7/2018

25. Lịch tuần từ 25/6/2018 đến 01/7/2018

26. Lịch tuần từ 18/6/2018 đến 24/6/2018

27. Lịch tuần từ 11/6/2018 đến 17/6/2018

28. Lịch tuần từ 04/6/2018 đến 10/6/2018

29. Lịch tuần từ 25/5/2018 đến 03/6/2018

30. Lịch tuần từ 21/5/2018 đến 27/5/2018