Lịch công tác tuần

21. Lịch tuần từ 03/01/2022 đến 09/01/2022

22. Lịch tuần từ 27/12/2021 đến 02/01/2022

23. Lịch tuần từ 20/12/2021 đến 26/12/2021

24. Lịch tuần từ 13/12/2021 đến 19/12/2021

25. Lịch tuần từ 06/12/2021 đến 12/12/2021

26. Lịch tuần từ 29/11/2021 đến 05/12/2021

27. Lịch tuần từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

28. Lịch tuần từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

29. Lịch tuần từ 08/11/2021 đến 14/11/2021

30. Lịch tuần từ 01/11/2021 đến 07/11/2021