Lịch công tác tuần

21. Lịch tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

22. Lịch tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018

23. Lịch tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018

24. Lịch tuần từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

25. Lịch tuần từ 17/9/2018 đến 23/9/2018

26. Lịch tuần từ 10/9/2018 đến 16/9/2018

27. Lịch tuần từ 03/9/2018 đến 09/9/2018

28. Lịch tuần từ 27/8/2018 đến 02/9/2018

29. Lịch tuần từ 20/8/2018 đến 26/8/2018

30. Lịch tuần từ 13/8/2018 đến 19/8/2018