Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 04/6/2018 đến 10/6/2018

12. Lịch tuần từ 25/5/2018 đến 03/6/2018

13. Lịch tuần từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

14. Lịch tuần từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

15. Lịch tuần từ 07/5/2018 đến 13/5/2018

16. Lịch tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018

17. Lịch tuần từ 23/4/2018 đến 29/4/2018

18. Lịch tuần từ 16/4/2018 đến 22/4/2018

19. Lịch tuần từ 09/4/2018 đến 15/4/2018

20. Lịch tuần từ 02/4/2018 đến 08/04/2018