Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

12. Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

13. Lịch tuần từ 06/9/2021 đến 12/9/2021

14. Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 05/9/2021

15. Lịch tuần từ 23/8/2021 đến 29/8/2021

16. Lịch tuần từ 16/8/2021 đến 22/8/2021

17. Lịch tuần từ 9/8/2021 đến 15/8/2021

18. Lịch tuần từ 2/8/2021 đến 8/8/2021

19. Lịch tuần từ 26/7/2021 đến 01/8/2021

20. Lịch tuần từ 19/7/2021 đến 25/7/2021