Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017

12. Lịch tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

13. Lịch tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017

14. Lịch tuần từ 04/12/2017 đến 10/12/2017

15. Lịch tuần từ 27/11/2017 đến 03/12/2017

16. Lịch tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017

17. Lịch tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017

18. Lịch tuần từ 06/11/2017 đến 12/11/2017

19. Lịch tuần từ 30/10/2017 đến 05/11/2017

20. Lịch tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017