Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018

12. Lịch tuần từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

13. Lịch tuần từ 17/9/2018 đến 23/9/2018

14. Lịch tuần từ 10/9/2018 đến 16/9/2018

15. Lịch tuần từ 03/9/2018 đến 09/9/2018

16. Lịch tuần từ 27/8/2018 đến 02/9/2018

17. Lịch tuần từ 20/8/2018 đến 26/8/2018

18. Lịch tuần từ 13/8/2018 đến 19/8/2018

19. Lịch tuần từ 06/8/2018 đến 12/8/2018

20. Lịch tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018