Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018

12. Lịch tuần từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

13. Lịch tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

14. Lịch tuần từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

15. Lịch tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018

16. Lịch tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

17. Lịch tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

18. Lịch tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018

19. Lịch tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018

20. Lịch tuần từ 22/10/2018 đến 28/10/2018