Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 13/8/2018 đến 19/8/2018

12. Lịch tuần từ 06/8/2018 đến 12/8/2018

13. Lịch tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018

14. Lịch tuần từ 23/7/2018 đến 29/7/2018

15. Lịch tuần từ 16/7/2018 đến 22/7/2018

16. Lịch tuần từ 09/7/2018 đến 15/7/2018

17. Lịch tuần từ 02/7/2018 đến 08/7/2018

18. Lịch tuần từ 25/6/2018 đến 01/7/2018

19. Lịch tuần từ 18/6/2018 đến 24/6/2018

20. Lịch tuần từ 11/6/2018 đến 17/6/2018