Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 18/7/2022 đến 24/7/2022

12. Lịch tuần từ 11/7/2022 đến 17/7/2022

13. Lịch tuần từ 4/7/2022 đến 10/7/2022

14. Lịch tuần từ 27/6/2022 đến 03/7/2022

15. Lịch tuần từ 20/6/2022 đến 26/6/2022

16. Lịch tuần từ 13/6/2022 đến 19/6/2022

17. Lịch tuần từ 06/6/2022 đến 12/6/2022

18. Lịch tuần từ 30/5/2022 đến 05/6/2022

19. Lịch tuần từ 23/5/2022 đến 29/5/2022

20. Lịch tuần từ 16/5/2022 đến 22/5/2022