Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 4/7/2022 đến 10/7/2022

2. Lịch tuần từ 27/6/2022 đến 03/7/2022

3. Lịch tuần từ 20/6/2022 đến 26/6/2022

4. Lịch tuần từ 13/6/2022 đến 19/6/2022

5. Lịch tuần từ 06/6/2022 đến 12/6/2022

6. Lịch tuần từ 30/5/2022 đến 05/6/2022

7. Lịch tuần từ 23/5/2022 đến 29/5/2022

8. Lịch tuần từ 16/5/2022 đến 22/5/2022

9. Lịch tuần từ 09/5/2022 đến 15/5/2022

10. Lịch tuần từ 02/5/2022 đến 08/5/2022