Lịch công tác tuần

11. Lịch tuần từ 15/11/2021 đến 21/11/2021

12. Lịch tuần từ 08/11/2021 đến 14/11/2021

13. Lịch tuần từ 01/11/2021 đến 07/11/2021

14. Lịch tuần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021

15. Lịch tuần từ 18/10/2021 đến 24/10/2021

16. Lịch tuần từ 11/10/2021 đến 17/10/2021

17. Lịch tuần từ 04/10/2021 đến 10/10/2021

18. Lịch tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

19. Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

20. Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021