Lịch công tác tuần

121. Lịch tuần từ 02/9/2019 đến 08/9/2019

122. Lịch tuần từ 26/8/2019 đến 01/9/2019

123. Lịch tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

124. Lịch tuần từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

125. Lịch tuần từ 05/8/2019 đến 11/8/2019

126. Lịch tuần từ 29/7/2019 đến 04/8/2019

127. Lịch tuần từ 22/7/2019 đến 28/7/2019

128. Lịch tuần từ 15/7/2019 đến 21/7/2019

129. Lịch tuần từ 08/7/2019 đến 14/7/2019

130. Lịch tuần từ 01/7/2019 đến 07/7/2019