Lịch công tác tuần

111. Lịch tuần từ 11/11/2019 đến 17/11/2019

112. Lịch tuần từ 04/11/2019 đến 10/11/2019

113. Lịch tuần từ 28/10/2019 đến 03/11/2019

114. Lịch tuần từ 21/10/2019 đến 27/10/2019

115. Lịch tuần từ 14/10/2019 đến 20/10/2019

116. Lịch tuần từ 07/10/2019 đến 13/10/2019

117. Lịch tuần từ 30/9/2019 đến 06/10/2019

118. Lịch tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

119. Lịch tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019

120. Lịch tuần từ 9/9/2019 đến 15/9/2019