Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 24/01/2022 đến 30/01/2022

2. Lịch tuần từ 17/01/2022 đến 23/01/2022

3. Lịch tuần từ 10/01/2022 đến 16/01/2022

4. Lịch tuần từ 03/01/2022 đến 09/01/2022

5. Lịch tuần từ 27/12/2021 đến 02/01/2022

6. Lịch tuần từ 20/12/2021 đến 26/12/2021

7. Lịch tuần từ 13/12/2021 đến 19/12/2021

8. Lịch tuần từ 06/12/2021 đến 12/12/2021

9. Lịch tuần từ 29/11/2021 đến 05/12/2021

10. Lịch tuần từ 22/11/2021 đến 28/11/2021