Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 20/5/2019 đến 26/5/2019

2. Lịch tuần từ 13/5/2019 đến 19/5/2019

3. Lịch tuần từ 06/5/2019 đến 12/5/2019

4. Lịch tuần từ 29/4/2019 đến 05/5/2019

5. Lịch tuần từ 22/4/2019 đến 28/4/2019

6. Lịch tuần từ 15/4/2019 đến 21/4/2019

7. Lịch tuần từ 08/4/2019 đến 14/4/2019

8. Lịch tuần từ 01/4/2019 đến 07/4/2019

9. Lịch tuần từ 25/3/2019 đến 31/3/2019

10. Lịch tuần từ 18/3/2019 đến 24/3/2019