Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 13/7/2020 đén 19/7/2020

2. Lịch tuần từ 06/7/2020 đến 12/7/2020

3. Lịch tuần từ 29/6/2020 đến 05/7/2020

4. Lịch tuần từ 22/6/2020 đến 28/6/2020

5. Lịch tuần từ 15/6/2020 đến 21/6/2020

6. Lịch tuần từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

7. Lịch tuần từ 01/6/2020 đến 07/6/2020

8. Lịch tuần từ 25/5/2020 đến 31/5/2020

9. Lịch tuần từ 18/5/2020 đến 24/5/2020

10. Lịch tuần từ 11/5/2020 đến 17/5/2020