Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 09/12/2019 đến 15/12/2019

2. Lịch tuần từ 02/12/2019 đến 08/12/2019

3. Lịch tuần từ 25/11/2019 đến 01/12/2019

4. Lịch tuần từ 18/11/2019 đến 24/11/2019

5. Lịch tuần từ 11/11/2019 đến 17/11/2019

6. Lịch tuần từ 04/11/2019 đến 10/11/2019

7. Lịch tuần từ 28/10/2019 đến 03/11/2019

8. Lịch tuần từ 21/10/2019 đến 27/10/2019

9. Lịch tuần từ 14/10/2019 đến 20/10/2019

10. Lịch tuần từ 07/10/2019 đến 13/10/2019