Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

2. Lịch tuần từ 17/9/2018 đến 23/9/2018

3. Lịch tuần từ 10/9/2018 đến 16/9/2018

4. Lịch tuần từ 03/9/2018 đến 09/9/2018

5. Lịch tuần từ 27/8/2018 đến 02/9/2018

6. Lịch tuần từ 20/8/2018 đến 26/8/2018

7. Lịch tuần từ 13/8/2018 đến 19/8/2018

8. Lịch tuần từ 06/8/2018 đến 12/8/2018

9. Lịch tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018

10. Lịch tuần từ 23/7/2018 đến 29/7/2018