Đại học

1. Thông báo Xét tuyển bổ sung (lần 2) đại học chính quy năm 2017

4. Hướng dẫn xét tuyển bổ sung (đợt 2) đại học chính quy năm 2017

5. Thông báo tuyển sinh đi học đại học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

6. Công văn V/v đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy 2015

8. Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015