Đại học

1. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

3. Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ từ xa ngành kỹ thuật xây dựng

8. Thông báo danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2019

10. Thủ tục và hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học