Công tác học sinh - sinh viên

82. Quyết định Về việc hủy khối lượng đăng ký học tập và xóa tên sinh viên

84. Quyết định V/v bổ sung sinh viên khóa K45 vào các lớp sinh hoạt năm học 2014-2015

85. Quyết định V/v thành lập lớp sinh hoạt khóa K45 năm học 2014-2015

90. Thông báo Nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015