Công tác học sinh - sinh viên

83. Quyết định về việc Công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy danh hiệu Kỹ sư

86. Thông báo Kế hoạch tập trung sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị

87. Công văn V/v đề nghị thanh toán tiền học phí sinh viên các lớp K1KC-HHT; K1-KD-HHT

89. Thông báo V/v: Thu học phí học kỳ hè năm học 2013-2014

90. Công văn V/v Cử nam sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014