Công tác học sinh - sinh viên

81. Thông báo Về việc thu học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

82. Thông báo Lịch khám sức khỏe cho sinh viên K54

83. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

85. Thông báo trả thẻ ATM cho sinh viên