Công tác học sinh - sinh viên

73. Thông báo Về việc sinh viên đăng ký ở KTX nhà A1, A2, A3

75. Trang thông tin luận án của NCS. Lê Tiên Phong

76. Thông báo V/v gia hạn nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2017-2018

77. Thông báo Về việc nộp bằng tốt nghiệp PTTH khóa 52

78. Thông báo Về việc đăng ký dự thi Olympic Toán cấp trường năm học 2017 -2018

79. Quyết định Về việc cấp học bổng cho sinh viên K53

80. Quyết định Về việc thưởng tiền cho sinh viên K53