Công tác học sinh - sinh viên

71. Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

75. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đại học chính quy

77. Thông báo Nộp học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

78. Thông báo V/v Tổ chức " Ngày hội tuyển dụng SAMSUNG 2015" tại trường ĐHKTCN