Công tác học sinh - sinh viên

73. Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy

78. Thông báo về tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên

79. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

80. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50