Công tác học sinh - sinh viên

63. Thông báo về tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên

64. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

65. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50

67. Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-2015

70. Công tác Đào tạo trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015