Công tác học sinh - sinh viên

54. Thông báo Nộp học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

55. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015

58. Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy