Công tác học sinh - sinh viên

41. Thông báo lịch khám sức khỏe cho sinh viên K50

44. Công văn về việc cựu sinh viên cung cấp tư liệu phòng truyền thống

45. Thông báo Nộp học phí đợt 2 học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

47. Quyết định Về việc hủy khối lượng đăng ký học tập và xóa tên sinh viên

49. Quyết định V/v bổ sung sinh viên khóa K45 vào các lớp sinh hoạt năm học 2014-2015

50. Quyết định V/v thành lập lớp sinh hoạt khóa K45 năm học 2014-2015