Công tác học sinh - sinh viên

42. Thông báo nộp học phí đợt 1 học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

45. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đại học chính quy

47. Thông báo Nộp học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

48. Thông báo V/v Tổ chức " Ngày hội tuyển dụng SAMSUNG 2015" tại trường ĐHKTCN