Công tác học sinh - sinh viên

302. CV V/v Quy định tài liệu giảng dạy của Giảng viên

304. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ khí động lực

305. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Cơ điện tử

306. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

307. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

308. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường

309. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Thiết kế và Chế tạo cơ khí

310. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Tự động hóa XNCN