Công tác học sinh - sinh viên

24. Thông báo Thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018

26. Thông báo Về việc giảm giá tiền thuê phòng ở KTX nhà A2