Công tác học sinh - sinh viên

21. Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đại học chính quy

23. Thông báo Nộp học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

24. Thông báo V/v Tổ chức " Ngày hội tuyển dụng SAMSUNG 2015" tại trường ĐHKTCN

29. Thông báo Nộp học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

30. Thông báo Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015