Công tác học sinh - sinh viên

11. Thông báo Thu học phí đợt 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018

13. Thông báo Về việc giảm giá tiền thuê phòng ở KTX nhà A2

18. Cuộc thi Falling Walls Lab Vietnam

19. Chương trình học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam

20. TB thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018